Privacy verklaring

Algemeen

De AVG (algemene verodering gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten. Maar ook U als gebruiker van de praktijk heeft meer rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Doeleinde van de gegevens

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;

Uw gegevens zullen nooit gedeeld worden met derde zonder Uw toestemming, tenzij de wettelijke omstandigheden anders zijn.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Mocht u bezorgt zijn over uw gegevens, of uw gegevens willen inzien. Dan kunt U contact opnemen met:
privacy@natuurpraktijkaurora.nl

Ook indien U niet meer onder behandeling bent en uw gegevens wilt verwijderen kan u uw persoonlijke en/of medische gegevens laten verwijderen. De verzoeken worden zo snel mogelijk oppakt door de praktijk.