Testen

De uitvoering van deze test is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals.

EC Declaration of Conformity kan op verzoek verstrekt worden.

CE gecertificeerd volgens richtlijn 98/79/EC

DIN en ISO 15223-1
DIN en ISO 14971
DIN EN 13485
DIN en ISO 18113-1[

  1. De 2019-nCoV lgG lgM snelle testcassette (vingerprikmonsters met volbloed) is alleen voor in vitro diagnostisch gebruik. Deze test moet worden gebruikt voor de detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV in vingerprikmonsters met volbloed. Noch de kwantitatieve waarde, noch de snelheid waarmee de concentratie van IgG- of IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV toeneemt, kan worden bepaald met deze kwalitatieve test.
  2. De 2019-nCoV lgG IgM snelle testcassette (vingerprikmonsters met volbloed) geeft alleen de aanwezigheid aan van IgG- en IgM-antilichamen tegen 2019-nCoV in het monster en mag niet worden gebruikt als het enige criterium voor de diagnose van 2019-nCoV-infecties.
  3. Zoals bij alle diagnostische tests, moeten alle resultaten worden overwogen met andere klinische informatie die de arts ter beschikking staat.
  4. Als het testresultaat negatief is en de klinische symptomen aanhouden, wordt aanvullend vervolgonderzoek met andere klinische methoden voorgesteld. Een negatief resultaat op elk moment sluit de mogelijkheid van 2019-nCoV-infectie niet uit.

Afspraak maken voor het afnemen van een test?